​“เพชร” ที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุด อาจไม่ใช่เรื่องจริงอีกต่อไป

เรื่องโดย : Admin หมวดหมู่ : เทคโนโลยี วันที่ : 2016-02-03 ผู้ชม : 197
“เพชร” อัญมณีที่แวววาว ที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งและมีราคาแพงมากนั้น ทำให้ในปัจจุบันมีการค้นคว้าหาวิธีสร้างเพชรเทียมขึ้นมา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์หลากหลาย
การสังเคราะห์เพชรสามารถทำได้จากวัสดุหลายชนิด อาทิเช่น แดน ฟรอสท์ นักธรณีวิทยาชาวเยอรมัน ได้ทดลองสร้างเพชรจากเนยถั่วซึ่งถือเป็นแหล่งที่มีคาร์บอนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาก โดยใช้อุณหภูมิและความดันสูงในการเปลี่ยนแก๊สให้กลายเป็นเพชรได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า เหล้าเตกีล่าร์สามารถใช้สร้างเพชรได้ ด้วยวิธีเผาเหล้าภายใต้ความดันจนกลายเป็นเพชรที่สามารถใช้เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีจึงกล่าวได้ว่า เพชรมีประโยชน์มากมายทั้งจากความสวยงาม และความแข็งแกร่ง หากแต่มีราคาแพงและสังเคราะห์ได้ยาก คำกล่าวที่ว่า “เพชรมีความแข็งมากกว่าทับทิมหรือแซฟไฟร์ถึง 140 เท่า และแข็งมากกว่ามรกตถึง 180 เท่า” “เพชรเป็นอัญมณีที่แข็งที่สุดในโลก” อาจไม่ใช่เรื่องจริงอีกต่อไป เมื่อมีการรายงานว่า นักวิทยาศาตร์ค้นพบ Q-carbon ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติที่แข็งและเบากว่าเพชร อีกทั้งขั้นตอนการผลิตก็ไม่ยุ่งยากอีกด้วย งานวิจัยนี้ได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสาร applied physics ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธาตุที่ทุกคนรู้จักดีคือ คาร์บอน ว่า คาร์บอนเป็นธาตุที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสภาวะโลกร้อนในรูปของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เอ้ะ! แล้วคาร์บอนบริสุทธิ์มีหรือไม่? คำตอบคือมี ยกตัวอย่างเช่น แกรไฟต์หรือไส้ดินสอ คาร์บอนนาโนทิวป์ (Carbon nanotubes) และเพชร สิ่งที่เรากำลังคิดค้นหาวิธีสร้างอยู่ในขณะนี้ จากตัวอย่างคาร์บอนบริสุทธิ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นตัวอย่างที่เกิดจากธาตุชนิดเดียวกัน แต่มีการจัดเรียงตัวของอะตอมที่แตกต่างกันจึงส่งผลต่อคุณสมบัติ การประยุกต์ใช้งาน รวมถึงมูลค่าที่แตกต่างกันด้วย เป้าหมายหลักของงานวิจัยครั้งนี้คือ การสร้างคาร์บอนบริสุทธิ์ที่เป็นของแข็งอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Q-carbon ซึ่งมีโครงสร้างที่เหมือนกับเพชร แต่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งวัสดุใหม่นี้มีคุณสมบัติที่แข็งกว่าเพชร และเป็นเฟอร์โรแมกเนติก ผู้เขียน: Liew นิสิตปริญญาเอก สาขา polymer science Petroleum and Petrochemical College Chulalongkorn University แหล่งอ้างอิง เนื้อหา -https://news.ncsu.edu/2015/11/narayan-q-carbon-2015/ -Jagdish Narayan, Anagh Bhaumik. Research Update: Direct conversion of amorphous carbon into diamond at ambient pressures and temperatures in air. APL Materials, 2015; 3 (10): 100702 DOI: 10.1063/1.4932622 Daimond/Photo from: popsci.com
Tags:
Please Share